Strona Główna  /   Zdrowie Mężczyzny  /  Choroba Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia

Choroba Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia: objawy, przyczyny i leczenie

Choroba Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia: objawy, przyczyny i leczenie 

Co to jest choroba Peyroniego?

Skrzywienie penisa jest również nazywane chorobą Peyroniego, która jest stanem, który wpływa na penisa i powoduje jego nieprawidłowe wygięcie. W niektórych rzadkich przypadkach powoduje zaburzenia erekcji, które mają miejsce, gdy mężczyzna nie może utrzymać lub osiągnąć prawidłowej erekcji. Uważa się, że przyczyną choroby Peyroniego jest włóknista tkanka bliznowata, która rozwija się pod skórą prącia.

Choroba Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia

Peyronie's Disease in Men After 40
Choroba Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia
Stan ten może dotknąć mężczyzn bez względu na wiek, ale u około sześciu na 100 mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat występuje częściej. Rzadziej zdarza się to u młodszych mężczyzn, ale czasami może się zdarzyć u mężczyzn w wieku 30 lat. Nie wiadomo, czy liczba przypadków jest rzeczywiście wyższa niż podane liczby, ponieważ wielu mężczyzn po prostu nie udaje się do lekarza, gdy mają ten stan z powodu wstydu.

Mężczyźni po 40. roku życia zmagający się z chorobą Peyroniego często zmagają się z podwójnym obciążeniem - nie tylko stanowi to wyzwanie fizyczne, ale także rzuca cień na ich samopoczucie psychiczne. Częstość występowania choroby Peyroniego ma tendencję do wzrostu wraz z wiekiem, a statystyki ujawniają znaczny wzrost diagnoz wśród mężczyzn wchodzących w piątą dekadę życia i później. Podkreśla to znaczenie zajęcia się unikalnymi aspektami tego stanu, który objawia się w późniejszych etapach życia.

Wpływ choroby Peyroniego wykracza poza sferę fizyczną, przenikając emocjonalne i relacyjne sfery życia mężczyzny. Skrzywienie penisa, cecha charakterystyczna tego stanu, może prowadzić do trudności seksualnych, wpływając zarówno na intymność, jak i poczucie własnej wartości. W związku z tym zrozumienie niuansów choroby Peyroniego u mężczyzn po 40. roku życia ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia kompleksowe podejście do rozwiązywania wieloaspektowych wyzwań, przed którymi stoją.
Liczba osób cierpiących na chorobę Peyroniego prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ więcej osób będzie odwiedzać lekarza w sprawach seksualnych niż w przeszłości.

Choroba Peyroniego a normalna krzywizna

Penis ma tendencję do naturalnego lekkiego zakrzywiania się i jest to całkiem normalne. Nazywa się to "normalną krzywizną". Jaka jest różnica między chorobą Peyroniego a normalną krzywizną?

Jeśli krzywizna penisa jest dość poważna, powoduje ból lub inne problemy, może to być rozwój choroby Peyroniego. Mężczyzna może mieć trudności ze stosunkiem seksualnym lub może rozwinąć zaburzenia erekcji, jeśli cierpi na ten stan.
Ważne jest, aby udać się do lekarza, jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowe zgięcie lub ból penisa, ponieważ może to wskazywać, że rozwijasz ten stan.

Objawy choroby Peyroniego

Objawy choroby Peyroniego mogą obejmować ból podczas erekcji, skrzywienie prącia oraz trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu erekcji. Objawy te często prowadzą do dysfunkcji seksualnych, co sprawia, że konieczne jest, aby osoby szukały pomocy medycznej, gdy pojawią się objawy. Diagnoza obejmuje dokładne badanie przez pracownika służby zdrowia, w tym omówienie historii medycznej oraz, w niektórych przypadkach, badania obrazowe.
Zrozumienie trajektorii choroby Peyroniego ma kluczowe znaczenie dla osób dotkniętych chorobą, ponieważ wpływa na decyzje dotyczące leczenia i pomaga zarządzać oczekiwaniami. Chociaż dokładne mechanizmy stojące za rozwojem tego schorzenia nie są w pełni zrozumiałe, badania sugerują, że może przyczynić się do tego kombinacja czynników genetycznych, związanych z traumą i naczyniowych.
Objawy i oznaki choroby Peyroniego mogą rozwijać się powoli w czasie. Penis może początkowo lekko się wygiąć, a z czasem stać się bardziej wyraźny. Może zginać się w dół, na boki, w górę lub w innych kierunkach, w zależności od tego, gdzie znajduje się płytka nazębna wewnątrz penisa. Kiedy penis jest w stanie erekcji w pewnym momencie, może stać się dość wąski. Krzywizna może się z czasem poprawić lub może pozostać w większości taka sama. Wszystko zależy od rozległości schorzenia.

Symptoms of Peyronie's disease
Objawy choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia
Niektóre typowe objawy choroby Peyroniego obejmują zaburzenia erekcji, w których mężczyzna nie może uzyskać erekcji ani utrzymać erekcji. Może również pojawić się płytka nazębna, która rozwija się pod penisem i jest to odczuwalna tkanka bliznowata. Może to przypominać spłaszczoną grudkę lub twardą skórę. Może to wskazywać, że stan ten jest obecny w penisie. W wielu przypadkach ból ustępuje stopniowo z czasem.
Stan ten może prowadzić do skrócenia penisa lub osoby, która może odczuwać ból podczas osiągania erekcji lub podczas orgazmu.

Przyczyny choroby Peyroniego

To, co powoduje chorobę Peyroniego, nie jest w pełni zrozumiałe. Powiedział, że w penisie dochodzi do uszkodzenia małych naczyń krwionośnych. Może to być spowodowane wydarzeniami sportowymi, stosunkiem seksualnym lub wypadkiem. Ilekroć dochodzi do uszkodzenia komórek prącia, mogą one zostać uwięzione wewnątrz prącia, co prowadzi do rozwoju tkanki bliznowatej. To jest tak, jak dzieje się, gdy doznajesz poważnego skaleczenia lub innego urazu, a następnie pozostajesz z tkanką bliznowatą na skórze.

Badania sugerują, że częstość występowania choroby Peyroniego wzrasta wraz z wiekiem, z zauważalnym wzrostem obserwowanym u mężczyzn w wieku 40 lat i starszych. Czynniki takie jak zmiany w zdrowiu naczyń krwionośnych, wahania hormonalne i skumulowany wpływ mikrourazów na tkankę prącia w czasie przyczyniają się do większej częstości występowania w tej grupie wiekowej. Ważne jest, aby mężczyźni w wieku 40, 50 lat i starsi byli świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z chorobą Peyroniego i szukali szybkiej pomocy medycznej, jeśli pojawią się objawy.

Sam penis ma rurki po obu stronach, które są gąbczaste i nazywamy to ciałami jamistymi. Rurki te mają w środku maleńkie naczynia krwionośne, a kiedy mężczyzna jest podniecony seksualnie i stają się nabrzmiałe krwią, co powoduje erekcję. Te jamiste znajdują się na elastycznej tkance, jaką jest osłonka biaława.

Causes of Peyronie's disease
Przyczyny choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia
Kiedy penis jest w stanie erekcji, jest on rozciągnięty, a jeśli dojdzie do urazu prącia, tkanka może ulec uszkodzeniu. Z czasem może pojawić się trwała tkanka bliznowata, która może prowadzić do choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia.
Tkanka nie może się już prawidłowo rozciągać, co prowadzi do skrzywienia lub wygięcia penisa. Wielu mężczyzn, którzy mają jakiś uraz penisa, nigdy nie rozwinie choroby Peyroniego, ponieważ nie występuje ona w każdym przypadku.
Dziedziczność może odgrywać rolę w tym stanie. Jeśli mężczyzna w rodzinie miał wcześniej tę chorobę, ktoś inny może rozwinąć tę chorobę. Występuje również u osób starszych, ponieważ kiedy ktoś starszy doznaje urazu, jest bardziej prawdopodobne, że blizny pojawią się w miarę gojenia się ciała. Niektórzy badacze wskazują, że u niektórych osób może wystąpić zaburzenie układu odpornościowego, które powoduje ten stan.

Skutki fizyczne i psychiczne

Choroba Peyroniego, z charakterystyczną krzywizną prącia i włóknistymi blaszkami, odciska piętno zarówno na fizycznym , jak i psychicznym wymiarze życia mężczyzny, zwłaszcza gdy wkracza on w piątą dekadę życia i później. Zrozumienie zniuansowanego wpływu tego schorzenia ma kluczowe znaczenie dla osób i ich partnerów, gdy radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez chorobę Peyroniego.

Efekty fizyczne

Fizyczne konsekwencje choroby Peyroniego mogą objawiać się na różne sposoby. Skrzywienie prącia, wynikające z tworzenia się włóknistej tkanki bliznowatej, może prowadzić do bólu podczas erekcji oraz trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu satysfakcjonującej erekcji. Te fizyczne objawy często przekładają się na dysfunkcje seksualne, wpływając na ogólną jakość relacji intymnych. Nasilenie skrzywienia jest różne, niektórzy mężczyźni doświadczają łagodnych deformacji, podczas gdy inni zmagają się z bardziej wyraźnymi zgięciami, co sprawia, że aktywność seksualna jest niewygodna lub nawet niepraktyczna.

Psychological Effects
Efekty psychologiczne

Efekty psychologiczne

Równie znaczące są psychologiczne skutki choroby Peyroniego. Zmieniony wygląd fizyczny penisa może wywoływać uczucie samoświadomości, niepokój i zmniejszone poczucie męskości. Mężczyźni mogą zmagać się z obawami dotyczącymi ich sprawności seksualnej i tego, jak stan ten może być postrzegany przez ich partnerki. W rezultacie wpływ emocjonalny wykracza poza sypialnię, wpływając na ogólną samoocenę i samopoczucie psychiczne.
Dla mężczyzn po 40 roku życia, którzy mogą już zmagać się z naturalnym procesem starzenia się i związanymi z nim względami zdrowotnymi, psychologiczne skutki choroby Peyroniego mogą być szczególnie trudne. Otwarta komunikacja z pracownikami służby zdrowia, partnerami i poszukiwanie wsparcia emocjonalnego są niezbędnymi elementami radzenia sobie z psychologicznymi konsekwencjami tego stanu.

Leczenie choroby Peyroniego

Istnieje kilka opcji leczenia , które są dostępne w przypadku choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia. Jeśli dana osoba jest nadal w stanie odbyć stosunek seksualny lub jej ból nie jest silny, można ją poprosić, aby poczekać, aby zobaczyć, czy stan się pogorszy, czy poprawi.

Pacjent jest zwykle proszony o odczekanie około 12 miesięcy, zanim zostaną omówione jakiekolwiek opcje operacji , ponieważ w wielu przypadkach stan może z czasem ulec poprawie. Jeśli stan jest dość ciężki, pacjent może otrzymać leki w celu rozwiązania problemów bólowych.

Leczenie Leki

Oto lista zatwierdzonych przez FDA leków stosowanych w leczeniu choroby Peyroniego:

  • Xiaflex. Xiaflex lub Clostridium hystolyticum to lek, który będzie podawany pacjentom, którzy mają krzywiznę prącia większą niż 30° podczas erekcji.
  • Tamoksyfen. Tamoksyfen jest lekiem, który jest czasami podawany, ponieważ może zmniejszyć krzywiznę, ból i guzki wewnątrz penisa u niektórych pacjentów.
  • Kolagenaza. Jest to enzym, który może zmniejszyć rozmiar płytki nazębnej penisa, a czasami całkowicie usunąć tę płytkę.

Wstrzykiwań

Aby zmniejszyć krzywiznę penisa, czasami podaje się zastrzyki do penisa . To leczenie trwa zwykle kilka miesięcy. Tkanka wewnątrz penisa może zostać rozbita, dzięki czemu krzywizna zostanie zmniejszona.

Przeprowadzono tylko małe badania dotyczące wskaźnika powodzenia zastrzyków prącia. Niektórzy lekarze wskazują, że perforacja skóry prącia może powodować zmiany chorobowe, a to może sprzyjać rozwojowi płytki nazębnej.

Chirurgia

Jeśli osoba cierpiąca na chorobę Peyroniego nie jest w stanie odbyć stosunku płciowego, urolog może zalecić opcje operacji. Osoba musi być wolna od bólu przez kilka miesięcy, zanim rozważy się interwencję chirurgiczną. Skrzywienie ich penisa również musi przestać się pogarszać, zanim zostanie podjęta próba operacji.

Istnieją 3 główne rodzaje operacji choroby Peyroniego:

1. Skracanie

Strona penisa, która nie ma płytki nazębnej, zostanie skrócona. Może to zatrzymać zgięcie, gdy dana osoba ma erekcję. Jeśli skrzywienie nie jest zbyt poważne, a mężczyzna ma wystarczająco długiego penisa, można wykonać tę procedurę. Długość penisa zostanie skrócona po zakończeniu operacji.

2. Wydłużenie

W kilku miejscach tkanka bliznowata zostaje przecięta, co pozwala na jej ponowne rozciągnięcie. Jeśli prześcieradła są w stanie rozciągnąć się w odpowiedni sposób, mężczyzna będzie miał prostego penisa. Część tkanki bliznowatej jest zwykle usuwana podczas zabiegu. Tkanka zostanie przeszczepiona na penisa. Ta procedura jest zwykle wykonywana u osób, które mają krótszego penisa lub ich krzywizna jest bardziej dotkliwa. Wydłużenie jednej strony zwiększa ryzyko impotencji i jest bardziej ryzykowne niż metoda skracania.

3. Implanty

Implanty mogą być wprowadzane do penisa. Niektóre z nich są trwałe, a inne są napompowane pompą, która znajduje się w okolicy moszny. Stały implant daje mężczyźnie penisa, który jest półsztywny, który jest wystarczająco zniszczony, aby mogli odbyć stosunek seksualny. Jeśli użyją implantu aktywowanego pompą, osiągną lepszą erekcję. Aby zmniejszyć krzywiznę, przed wszczepieniem implantu można usunąć część tkanki bliznowatej.

Choroba Peyroniego Naturalne leczenie

Istnieje kilka naturalnych opcji , jeśli chodzi o leczenie choroby Peyroniego. Niektóre osoby używają urządzeń próżniowych lub mogą stosować terapię urządzeń do trakcji prącia, aby pomóc zmniejszyć płytkę nazębną. Terapia falą uderzeniową jest czasami stosowana w celu rozbicia tkanki bliznowatej.

Urządzenia do trakcji prącia

Urządzenia do trakcji prącia są uważane za nową opcję terapeutyczną dla mężczyzn cierpiących na chorobę Peyroniego. Jednak urządzenia te mają długą historię stosowania w innych dziedzinach medycyny, w tym w kościach, skórze, mięśniach szkieletowych itp.
Ciągła ekspansja tkanki prącia za pomocą tych urządzeń prowadzi do powstania nowej tkanki kolagenowej poprzez proliferację komórkową, a ostatecznie do zmiękczenia i wydłużenia płytki włóknistej.
Pomysł ten został poparty ostatnimi , dobrze zaprojektowanymi badaniami eksperymentalnymi.

Choroba Peyroniego Leczenie domowe i zmiany stylu życia

Wreszcie, objawy można zmniejszyć dzięki leczeniu domowemu i pewnym zmianom w stylu życia danej osoby. Osoby cierpiące na tę chorobę są zachęcane do ograniczenia spożycia alkoholu, nielegalnych narkotyków i rzucenia palenia. Pacjent jest zachęcany do dbania o siebie poprzez odpowiednią dietę i dużo ruchu.

Urządzenia do trakcji prącia: nieinwazyjne rozwiązanie

W dziedzinie leczenia choroby Peyroniego urządzenia do trakcji prącia stają się nieinwazyjnym i przyjaznym dla pacjenta rozwiązaniem, szczególnie obiecującym dla mężczyzn po 40 roku życia, którzy poszukują skutecznego, ale delikatnego podejścia do skrzywienia prącia. Urządzenia te działają na zasadzie konsekwentnego, kontrolowanego rozciągania tkanki prącia, dążąc do stopniowej korygowania deformacji i poprawy ogólnego stanu zdrowia prącia.

Penile Traction Devices: A Non-Invasive Solution
Urządzenia do trakcji prącia: nieinwazyjne rozwiązanie

Jak działają urządzenia do trakcji prącia

Urządzenia do trakcji prącia składają się z wygodnej uprzęży lub systemu wsparcia, który jest noszony dyskretnie pod ubraniem. Urządzenie wywiera delikatną i kontrolowaną siłę na penisa, tworząc efekt rozciągania tkanki bliznowatej odpowiedzialnej za skrzywienie. Ta kontrolowana trakcja stymuluje naturalną reakcję leczniczą organizmu, zachęcając do przebudowy włókien kolagenowych i potencjalnie zmniejszając krzywiznę w czasie.

Korzyści dla mężczyzn po 40 roku życia

Dla mężczyzn w wieku 40 lat i starszych , którzy zmagają się z chorobą Peyroniego, urządzenia do trakcji prącia mają kilka wyraźnych zalet. Urządzenia te są nieinwazyjne, co eliminuje potrzebę przeprowadzania operacji lub inwazyjnych procedur, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem i dłuższym czasem rekonwalescencji. Dodatkowo ich dyskretny charakter pozwala na wygodne użytkowanie w domowym zaciszu, unikając potencjalnego dyskomfortu związanego z interwencjami klinicznymi.

Wsparcie naukowe i badania kliniczne

Literatura naukowa i badania kliniczne coraz częściej potwierdzają skuteczność urządzeń do trakcji prącia w leczeniu choroby Peyroniego. Badania sugerują, że konsekwentne stosowanie tych urządzeń może prowadzić do znacznej poprawy skrzywienia prącia, funkcji erekcji i ogólnego zadowolenia pacjenta.

Przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i komfort

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do sukcesu urządzeń do trakcji prącia jest przestrzeganie zaleceń przez pacjenta. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby były wygodne i można je było dostosować do indywidualnych potrzeb, sprzyjając pozytywnym doświadczeniom użytkownika. Możliwość włączenia tego leczenia do codziennej rutyny, bez zakłócania stylu życia, zwiększa przestrzeganie zalecanego schematu.

Powikłania choroby Peyroniego

Głównym powikłaniem tego stanu jest to, że mężczyzna nie może odbyć satysfakcjonującego stosunku seksualnego z powodu bólu lub mogą rozwinąć się zaburzenia erekcji. Stres i niepokój to także dwa inne częste problemy, które zdarzają się, gdy mężczyzna cierpi na ten stan.

Complications from Peyronie's disease
Powikłania choroby Peyroniego
Zrozumienie tych potencjalnych powikłań ma kluczowe znaczenie dla osób poruszających się po złożoności tego stanu, szczególnie dla mężczyzn po 40 roku życia, którzy mogą być bardziej podatni na pewne względy zdrowotne.

  • Zaburzenia erekcji (ED): Choroba Peyroniego często zbiega się z zaburzeniami erekcji, w których skrzywienie penisa zakłóca normalną mechanikę osiągania i utrzymywania erekcji. Włókniste blaszki, które rozwijają się w penisie, mogą utrudniać przepływ krwi, co prowadzi do trudności w osiągnięciu zadowalającego poziomu sztywności dla aktywności seksualnej.
  • Ból i dyskomfort prącia: Osoby z chorobą Peyroniego często odczuwają ból lub dyskomfort, zwłaszcza podczas erekcji. Obecność tkanki bliznowatej w trzonie prącia może przyczyniać się do uczucia ciągnięcia, rozciągania lub wręcz bólu, wpływając zarówno na funkcje seksualne, jak i ogólną jakość życia.
  • Wyzwania w związkach intymnych: Fizyczne i emocjonalne konsekwencje choroby Peyroniego mogą nadwyrężyć intymne relacje. Pary mogą zmagać się z wpływem na satysfakcję seksualną, co prowadzi do wyzwań komunikacyjnych, dystansu emocjonalnego i potencjalnego spadku ogólnej satysfakcji ze związku.
  • Stres psychiczny: Zmieniony wygląd penisa i wyzwania związane z funkcjami seksualnymi mogą powodować znaczny stres psychiczny. Mężczyźni mogą odczuwać niepokój, depresję lub obniżone poczucie własnej wartości, co wzmacnia emocjonalne żniwo choroby Peyroniego.
  • Trudności w poczęciu: W przypadkach, gdy choroba Peyroniego prowadzi do poważnego skrzywienia, mogą wystąpić wyzwania w osiągnięciu udanego stosunku płciowego w celu poczęcia. Fizyczne przeszkody stwarzane przez krzywiznę mogą wpływać na zdolność do deponowania plemników w optymalnym miejscu do zapłodnienia.
  • Wpływ na ogólną jakość życia: Skumulowany efekt powikłań związanych z chorobą Peyroniego może znacząco wpłynąć na ogólną jakość życia danej osoby. Od utrudnionych funkcji seksualnych po stres emocjonalny i napięcie w związkach, stan ten ma daleko idące konsekwencje, które wykraczają poza sferę fizyczną.
Zrozumienie tych potencjalnych powikłań podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do leczenia choroby Peyroniego. Poszukiwanie szybkiej interwencji medycznej, badanie odpowiednich opcji leczenia i priorytetowe traktowanie otwartej komunikacji z pracownikami służby zdrowia może pomóc złagodzić te powikłania i utorować drogę do bardziej satysfakcjonującego i zdrowszego życia dla osób zmagających się z chorobą Peyroniego, szczególnie w grupie wiekowej 40 lat i starszych.

Streszczenie

Chorobę Peyroniego można leczyć i częściej występuje u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli cierpisz na tę chorobę lub uważasz, że możesz ją rozwijać.

Choroba Peyroniego, ze zwiększoną częstością występowania w grupie demograficznej mężczyzn po 40 roku życia, wymaga zniuansowanego podejścia, które uwzględnia zarówno fizyczne objawy, jak i wpływ psychologiczny. Wpływ tego stanu na funkcje seksualne, samoocenę i ogólne samopoczucie wymaga kompleksowego zrozumienia jego implikacji.

Treatment of Peyronie's disease
Leczenie choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia
Leczenie może ci pomóc, abyś mógł prowadzić normalne życie. Terapia urządzeniem trakcyjnym prącia jest uważana za najlepszą opcję leczenia choroby Peyroniego u mężczyzn po 40 roku życia. Według kilku badań klinicznych stosowanie urządzenia do trakcji prącia znacznie zwiększa długość prącia zarówno w stanie wiotkim, jak i wyprostowanym; i powoduje znaczną poprawę skrzywienia prącia u większości pacjentów w porównaniu z wartością wyjściową.

Badania potwierdzają również , że urządzenie do trakcji prącia jest minimalnie inwazyjną metodą leczenia choroby Peyroniego, która może spowodować skuteczne i trwałe wyprostowanie zgiętego penisa u mężczyzn po 40 roku życia lub młodszych.

Korzyści płynące z urządzeń do trakcji prącia wykraczają poza ich zdolność do radzenia sobie z fizyczną krzywizną. Ich dyskretne użytkowanie, wygoda i stopniowa korekcja są zgodne z preferencjami i rozważaniami mężczyzn po 40 roku życia, którzy mogą być ostrożni w przypadku bardziej inwazyjnych interwencji.
Pozytywne wyniki kliniczne odnotowane w badaniach podkreślają ich potencjał nie tylko do przywrócenia formy prącia, ale także do ogólnego samopoczucia osób cierpiących na chorobę Peyroniego.
Dowiedz się więcej o korekcji skrzywienia prącia 


comments powered by Disqus